Contractació:

Fani Benages

fani@fanibenages.com

Direcció:

Àngel Duran

aduran@angel-duran.com

Xavi Moreno

morenotex@gmail.com